MAŁE PROJEKTY- ZESTAWIENIE WNIOSKÓW (NABÓR: 28.12.2009 - 18.01.2010)

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

złożonych do biura „LGD7- Kraina Nocy i Dni” o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe projekty 2009

(Nabór wniosków: 28.12.2009-18.01.2010)

Lp.

Numer wniosku nadany przez LGD

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł wnioskowanego projektu

Całkowita kwota projektu

Wnioskowana kwota dofinansowania

1.

LGD7/MP-01/2009/1

Stowarzyszenie Gminna Organizacja

Sportu "Zieloni" Koźminek

Stworzenie oferty szkoleniowej rozwoju fizycznego o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla mieszkańców obszaru działania LGD

22 000,00

15 400,00

2.

LGD7/MP-01/2009/2

Gmina Sieroszewice

II Bieg o puchar Wójta Gminy Sieroszewice

33 176,76

24 728,69

3.

LGD7/MP-01/2009/3

Gmina Sieroszewice

Wykonanie i ustawienie witaczy na terenie Gminy Sieroszewice

34 999,99

25 000,00

4.

LGD7/MP-01/2009/4

Stowarzyszenie Nasze Kaliskie

Nie tylko dla Orłów - turniej piłkarski dla szkół podstawowych

i gimnazjów na "Orlikach"

22 750,00

15 925,00

5.

LGD7/MP-01/2009/5

Klub Sportowy "Pelikan"

Nowy Karolew

Zorganizowanie cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży, mających

na celu rozwinięcie umiejętności z zakresu piłki nożnej i siatkówki

10 740,77

7 500,00

6.

LGD7/MP-01/2009/6

Klub Sportowy "Pelikan"

Nowy Karolew

Zorganizowanie cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży, mających

na celu rozwinięcie umiejętności z zakresu piłki nożnej i siatkówki

35 840,00

25 000,00

7.

LGD7/MP-01/2009/7

Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie

"TRIO FORTE" - organizacja warsztatów wokalnych dla młodzieży,

związanych z kulturą i tradycją regionu

35 702,00

24 991,00

8.

LGD7/MP-01/2009/8

Gmina Blizanów

Kultywowanie tradycji i obrzędów - Dożynki Gminne 2010

w miejscowości Rychnów

35 194,00

24 635,80

9.

LGD7/MP-01/2009/9

Gminna Bliblioteka Publiczna w Cekowie - Kolonii

Promowanie obszarów wiejskich poprzez wydawnictwo tematyczne

- "Ścieżkami po Cekowskiej Ziemi"

13 930,00

9 751,00

10.

LGD7/MP-01/2009/10

Ryszard Olejniczak

Ceków

Promowanie obszarów wiejskich poprzez wydawnictwa tematyczne

oraz reklamy planszowe

13 600,00

9 520,00

11.

LGD7/MP-01/2009/11

Urząd Gminy w Cekowie - Kolonii

Kultywowanie tradycji i obrzędów - Dożynki Gminne 2010

w miejscowości Kamień

17 100,00

11 970,00

12.

LGD7/MP-01/2009/12

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Starym

Świetlica wiejska miejscem spotkań i integracji w Borkowie Starym

47 744,77

25 000,00

13.

LGD7/MP-01/2009/13

Gmina Żelazków

Kultywowanie starych obrzędów dożynkowych poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej

26 350,00

15 118,85

14.

LGD7/MP-01/2009/14

Gmina Opatówek

"Bo w orkiestrach dętych siła" - doposażenie strażackich

orkiestr dętych w instrumenty

35 683,61

24 978,53

15.

LGD7/MP-01/2009/15

Gmina Opatówek

Święto Plonów - Dożynki Gminne 2010

35 638,35

24 946,84

16.

LGD7/MP-01/2009/16

Gminna Biblioteka Publiczna

Koźminek

Modernizacja informatyczna Gminnej Biblioteki Publicznej

w Koźminku

24 350, 00

17 045,00

17.

LGD7/MP-01/2009/17

Gmina Koźminek

Gmina Koźminek - od unijnego projektu do markowego produktu

18 444,00

11 958,74

18.

LGD7/MP-01/2009/18

Stowarzyszenie Pomost

Szkolenie i wymiana doświadczeń z LGD "Żywiecki Raj"

35 713,96

24 999,77

19.

LGD7/MP-01/2009/19

Gmina Godziesze Wielkie

Rozwój sportu i twórczości kulturalnej w ramach rozwoju aktywności i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej

23 266,19

16 286,33

20.

LGD7/MP-01/2009/20

Gmina Godziesze Wielkie

Gminne Dożynki jako ważny element promocji, tradycji wsi

i wykonawców ludowych

16 671,52

11 670,06

21.

LGD7/MP-01/2009/21

Gmina Godziesze Wielkie

Utworzenie i promocja szlaku rowerowego przebiegającego

po terenie Gminy Godziesze Wielkie, prezentującego piękne krajobrazy

Gminy oraz jej walory historyczne i rekreacyjne

9 232,73

6 462,91

SUMA

548 128,65

372 888,52