MAŁE PROJEKTY- LISTA RANKINGOWA (NABÓR: 28.12. 2009 - 18.01.2010 )

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA

4.1/413 – WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Z ZAKRESU- „MAŁE PROJEKTY”

Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ STOWARZYSZENIA „LGD7-KRAINA NOCY I DNI”

Z DNIA 1 LUTEGO 2010 ROKU (Nabór: 28.12.2009 - 18.01.2010).

LP.

NUMER WNNIOSKU

NAZWA WNIOSKODAWCY

TYTUŁ OPERACJI

PUNKTY

1.

LGD7/MP-01/2009/7

Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie

TRIO FORTE" - organizacja warsztatów wokalnych dla młodzieży,

związanych z kulturą i tradycją regionu

204

2.

LGD7/MP-01/2009/21

Gmina Godziesze Wielkie

Utworzenie i promocja szlaku rowerowego przebiegającego

po terenie Gminy Godziesze Wielkie, prezentującego piękne krajobrazy

Gminy oraz jej walory historyczne i rekreacyjne

154

3.

LGD7/MP-01/2009/10

Ryszard Olejniczak

Ceków

Promowanie obszarów wiejskich poprzez wydawnictwa tematyczne

oraz reklamy planszowe

135

4.

LGD7/MP-01/2009/19

Gmina Godziesze Wielkie

Rozwój sportu i twórczości kulturalnej w ramach rozwoju aktywności i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej

134

5.

LGD7/MP-01/2009/5

Klub Sportowy "Pelikan"

Nowy Karolew

Zorganizowanie cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży, mających

na celu rozwinięcie umiejętności z zakresu piłki nożnej i siatkówki

126

6.

LGD7/MP-01/2009/2

Gmina Sieroszewice

II Bieg o puchar Wójta Gminy Sieroszewice

117

7.

LGD7/MP-01/2009/14

Gmina Opatówek

"Bo w orkiestrach dętych siła" - doposażenie strażackich

orkiestr dętych w instrumenty

117

8.

LGD7/MP-01/2009/9

Gminna Bliblioteka Publiczna w Cekowie - Kolonii

Promowanie obszarów wiejskich poprzez wydawnictwo tematyczne

- "Ścieżkami po Cekowskiej Ziemi"

112

9.

LGD7/MP-01/2009/17

Gmina Koźminek

Gmina Koźminek - od unijnego projektu do markowego produktu

108

10.

LGD7/MP-01/2009/20

Gmina Godziesze Wielkie

Gminne Dożynki jako ważny element promocji, tradycji wsi

i wykonawców ludowych

108

11.

 

LGD7/MP-01/2009/15

Gmina Opatówek


Święto Plonów - Dożynki Gminne 2010


 

104


12.

LGD7/MP-01/2009/11

Urząd Gminy w Cekowie - Kolonii

Kultywowanie tradycji i obrzędów - Dożynki Gminne 2010

w miejscowości Kamień

99

13.

LGD7/MP-01/2009/18

Stowarzyszenie Pomost

Szkolenie i wymiana doświadczeń z LGD”  Żywiecki Raj”

79

14.

LGD7/MP-01/2009/8

Gmina Blizanów

Kultywowanie tradycji i obrzędów - Dożynki Gminne 2010

w miejscowości Rychnów

78

15.

LGD7/MP-01/2009/1

Stowarzyszenie Gminna Organizacja

Sportu "Zieloni" Koźminek

Stworzenie oferty szkoleniowej rozwoju fizycznego o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla mieszkańców obszaru działania LGD

56

16.

LGD7/MP-01/2009/4

Stowarzyszenie Nasze Kaliskie

Nie tylko dla Orłów - turniej piłkarski dla szkół podstawowych

i gimnazjów na "Orlikach"

56

17.

LGD7/MP-01/2009/12

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Starym

Świetlica wiejska miejscem spotkań i integracji w Borkowie Starym

56

18.

LGD7/MP-01/2009/3

Gmina Sieroszewice

Wykonanie i ustawienie witaczy na terenie Gminy Sieroszewice

52

19.

LGD7/MP-01/2009/13

Gmina Żelazków

Kultywowanie starych obrzędów dożynkowych poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej

39