RÓŻNICOWANIE.., ODNOWA I ROZWÓJ WSI - ZESTAWIENIE WNIOSKÓW (NABÓR: 6.04.2010 - 5.05.2010)

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI ZŁOŻONYCH DO BIURA STOWARZYSZENIA "LGD 7 – KRAINA NOCY I DNI”W RAMACH DZIAŁANIA PROW NA LATA 2007 - 2013 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU:
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 2010

Lp

 

.

Numer wniosku nadany przez LGD

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł wnioskowanego projektu

Suma kosztów kwalifikowalnych

Kwota wnioskowana

1.

LGD7/RDN-01/2010/1

Roman Ratajczyk

Świadczenie usług mechanizacyjnych sprzętem rolniczym

188 900,00

94 450,00

2.

LGD7/RDN-01/2010/2

Michał Wawrzyniak

Świadczenie usług mechanizacyjnych sprzętem rolniczym

198 200,00

99 100,00

3.

LGD7/RDN-01/2010/3

Zofia Bień

Modernizacja istniejącej kwatery agroturystycznej dla podniesienia jakości świadczonych usług i wzrostu dochodu gospodarstwa

37 000,00

18 500,00

4.

LGD7/RDN-01/2010/4

Ewelina Kasprzak

Utwardzenie placu manewrowego oraz zakup przenośnej wagi samochodowej

195 689,00

97 844,27

5.

LGD7/RDN-01/2010/5

Krystian Pietrzak

Budowa wiaty magazynowej oraz modernizacja kuchni i łazienki wraz z wyposażeniem

141 229,00

70 614,50

6.

LGD7/RDN-01/2010/6

Ryszard Olejniczak

Budowa wiaty drewnianej, budynku gospodarczego oraz basenu kąpielowego

183 969,00

91 984,50

OGÓŁEM

944 987,00

472 493,27

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 2010

Lp.

Numer wniosku nadany przez LGD

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł wnioskowanego projektu

Suma kosztów kwalifikowalnych

Kwota wnioskowana

1.

LGD7/ORW-01/2010/1

Gmina Ceków-Kolonia

Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Morawin

63 436,21

47 577,00

2.

LGD7/ORW-01/2010/2

Gmina Ceków-Kolonia

Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Ceków-Kolonia

53 911,89

40 433,91

3.

LGD7/ORW-01/2010/3

Gmina Blizanów

Remont świetlicy wiejskiej w Jastrzębnikach gm. Blizanów

124 299,85

93 224,00

4.

LGD7/ORW-01/2010/4

Gmina Opatówek

Odnowienie centrum wsi Opatówek przez zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności

45 422,00

34 067,00

5.

LGD7/ORW-01/2010/5

Gmina Opatówek

Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Szałe ul. Wiśniowa, Jagodowa, Zielona

77 246,67

57 935,00

6.

LGD7/ORW-01/2010/6

Gmina Opatówek

Przebudowa nawierzchni chodnika w miejscowości Szałe ul. Działkowa

38 907,51

29 181,00

7.

LGD7/ORW-01/2010/7

Gmina Koźminek

Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turystyczno-rekreacyjne oraz przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku gm. Koźminek

251 512,70

188 634,53

8.

LGD7/ORW-01/2010/8

Gmina Godziesze Wielkie

Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Godzieszach Wielkich

268 757,38

201 568,00

9.

LGD7/ORW-01/2010/9

Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury (rozbudowa o zaplecze sceniczne i nadbudowa o zaplecze administracyjne)

342 818,26

257 113,70

10.

LGD7/ORW-01/2010/10

Gmina Żelazków

Remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji C.O. w wiejskiej przy OSP w Goliszewie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej przy OSP w Złotnikach Małych

102 819,15

77 114,00

11.

LGD7/ORW-01/2010/11

Gmina Żelazków

Remont wieży przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę pamięci oraz świetlicę wiejską

80 689,81

60 517,00

1 449 821,43

1 087 365,14