MAŁE PROJEKTY - ZESTAWIENIE WNIOSKÓW (NABÓR: 20.04.2010- 19.05.2010)

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI ZŁOŻONYCH DO BIURA STOWARZYSZENIA "LGD 7 – KRAINA NOCY I DNI” W RAMACH DZIAŁANIA PROW NA LATA 2007 - 2013 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU – „MAŁE PROJEKTY”  (Nabór wniosków: 20.04. 2010 - 19.05.2010)

Lp.

Numer wniosku nadany przez LGD

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł wnioskowanego projektu

Całkowita kwota projektu

Kwota wnioskowana

1.

LGD7/MP-02/2010/1

Gmina Blizanów

Żeby w gminie wszystko grało - doposażenie w instrumenty strażackiej orkiestry dętej OSP Blizanów

34 780,00

19 955,74

2.

LGD7/MP-02/2010/2

Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie

Uchronić od zapomnienia – organizacja VII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Piękno Ziemi Blizanowskiej”

18 383,51

11 544,60

3.

LGD7/MP-02/2010/3

Janusz Nowak

Zagroda ziemiańska – miejsce kultywowania tradycji kulinarnych oraz starych zawodów i rzemiosła

38 527,40

25 000,00

4.

LGD7/MP-02/2010/4

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku

Modernizacja komputerowa Gminnej Biblioteki Publicznej

24 458,00

17 120,60

5.

LGD7/MP-02/2010/5

Janusz Nowak

Zagroda ziemiańska – ogólnodostępne miejsce wypoczynku i biwakowania

34 804,20

24 362,94

6.

LGD7/MP-02/2010/6

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś

18 954,34

10 900,00

7.

LGD7/MP-02/2010/7

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

Wymiana posadzki o zabytkowej bramie wejściowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku

14 805,99

8 500,00

8.

LGD7/MP-02/2010/8

Gmina Opatówek

Wykonanie oznakowania miejscowości na terenie Gminy Opatówek

42 748,80

24 528,00

9.

LGD7/MP-02/2010/9

Gmina Opatówek

Odnowienie bramy głównej Zespołu Pałacowego w Opatówku

27 308,00

18499,60

10.

LGD7/MP-02/2010/10

Gmina Koźminek

Zakup strojów dla zespołu „Koźminianki” oraz instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej

29 845,00

16 609,80

11.

LGD7/MP-02/2010/11

Gmina Sieroszewice

Wyposażenie muzeum w Ołoboku w środki edukacyjne oraz doposażenie części wystawowej

17 300,00

9 926,23

12.

LGD7/MP-02/2010/12

Gmina Sieroszewice

Przewodnik wycieczek rowerowych po Gminie Sieroszewice

17 400,00

9 983,61

13.

LGD7/MP-02/2010/13

Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku

Zakup strojów ludowych dla zespołu „Opatowianki”

9 294,00

6 490,00

14.

LGD7/MP-02/2010/14

Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku

Szkolenie i wymiana doświadczeń gospodyń wiejskich

18 431,00

12 900,00

15.

LGD7/MP-02/2010/15

Gmina Żelazków

Świetlica wiejska w Żelazkowie miejscem spotkań i integracji społeczności lokalnej

24 128,61

13 844,00

16.

LGD7/MP-02/2010/16

Ochotnicza Straż Pożarna Pólko

Świetlica wiejska - miejscem spotkań mieszkańców

41 634,13

23 888,00

17.

LGD7/MP-02/2010/17

Gmina Godziesze Wielkie

Szkolne centrum analizy jakości środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej w Gminie Godziesze Wielkie

24 400,00

14 000,00

OGÓŁEM

437 202,98

268 052,82