Szczegółowy opis zadania Projektu

 

 

Stowarzyszenie  „LGD 7- Kraina Nocy i Dni”

ul. T. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, tel. 0-62 7637068

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.krainanocyidni.pl

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA PROJEKTU

PROGRAMU OPERACYJNEGO Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA NA TERENACH WIEJSKICH”

Zadanie 1

PROMOCJA EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W

7 GMINACH LGD7

Zadanie realizowane będzie poprzez:

1 ) organizację seminariów w 7 gminach  pt. roboczym „Przedsiębiorczość społeczna- jak budować kapitał społeczny i ekonomiczny gminy w oparciu o walory kulturowe, tradycję i historię”.

W ramach seminariów zakładamy prezentację dobrych praktyk z Polski w zakresie m.in. produktu lokalnego np. działania Izby Produktu Lokalnego, produktu turystycznego np. wsie tematyczne, aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem np. spółdzielnie socjalne czy przedsiębiorstwa społeczne przy organizacjach pozarządowych.

Seminaria skierowane są do przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, sołtysów, lokalnych przedsiębiorców (średnio ok. 20 osób  x 7 seminariów = 140 os.)

Seminaria mają posłużyć głównie zwiększeniu wiedzy  o możliwościach zagospodarowanie kapitału lokalnego w zakresie kultury, historii, tradycji poprzez tworzenie produktów lokalnych i turystycznych oraz społecznych

2) szkolenie z zakresu „ Moja organizacja pozarządową przedsiębiorstwem społecznym  - dlaczego i po co ekonomizować działalność”.

Szkolenie (2 dni wyjazdowe) skierowane jest do 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które po przeprowadzonych seminariach będą chciały pogłębić wiedzę dot. ekonomii społecznej. W ramach szkolenia chcemy pokazać jak i po co podejmować działalność ekonomiczną w stowarzyszeniach, OSP czy KGW. Wskazać korzyści i zagrożenia, formy wykonywania takiej działalności, przykłady polskich organizacji prowadzących działalność ekonomiczną w różnych formach od działalności odpłatnej po gospodarczą oraz tworzenia miejsc pracy szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie 2

INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zadanie to skierowane zostanie do 5 organizacji pozarządowych (OSP, KGW, stowarzyszeń/fundacji lokalnych), które wyłonione zostaną po realizacji seminariów i szkoleń. Podstawą uczestnictwa w Inkubatorze będzie;

a) przesłanie zgłoszenia obejmującego m.in. szczegółowe uzasadnienie oraz opis pomysłu na rozwój działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej w organizacji.

b) przejście rozmów kwalifikacyjnych

Wyboru dokona komisja powołana przez Zarząd LGD. Kryteriami wyboru oferty będzie m.in. oparcie koncepcji działalności ekonomicznej organizacji na lokalnych zasobach kulturalnych, społecznych, historycznych, wykorzystaniu potencjału członków, tworzeniu miejsc pracy szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na niskie dochody.

Program działania Inkubatora obejmie:

a) organizację 2- dniowej wizyty studyjnej w organizacjach z Polski.

Celem wizyty jest zainspirowanie 20 przedstawicieli organizacji do podjęcia działań ekonomicznych w swoich organizacjach.

b) indywidualne szkolenia w 5 organizacjach ; każda organizacja pozarządowa otrzyma swojego animatora (opiekuna), który przeprowadzi 6 szkoleń ( jednodniowych) z udziałem członków organizacji mających na celu stworzenie i wdrożenie planu ekonomizacji organizacji. Szkolenia skierowane będą do członków organizacji i członków zarządów ( ok. 5-10 osób z organizacji).

 

Zakres tematyczny szkoleń obejmować będzie:

1.organizacja pozarządowa jako przedsiębiorca

2.tworzenie biznes planu  cz.I

3. tworzenie biznes planu  cz.II

4.budowanie zespołu przedsiębiorstwa społecznego

5.tworzenie i zarządzanie projektem w organizacji

6.szkolenie otwarte-szóste szkolenie zostanie dostosowane do potrzeb uczestników.

 

Pomiędzy szkoleniami uczestnicy wypracowywać będą indywidualne materiały na kolejną sesje.

W celu zachęcenia organizacji zostały przeznaczone środki wielkości  3 000 zł na organizację (5 podmiotów) na realizację działań z zakresu odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.

 

Zadanie 3

ROZWÓJ PARTNERSTWA NA RZECZ EKONOMI SPOŁECZNEJ

Działania podejmowane w ramach zadania służyć mają stworzeniu otoczenia społecznego i prawnego w 7 gminach dla rozwoju idei ekonomii społecznej. Zadanie posłuży do realizacji celu projektu jakim jest zwiększenie współpracy i zaangażowania 10 partnerów lokalnych (samorząd oraz przedsiębiorcy i NGO) w rozwój ES jako narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gmin tworzących LGD7.

W ramach tego zadania  będzie zorganizowany wyjazd studyjny do wybranej gminy w Polsce, która wdraża model ES.

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich