KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

Informujemy, iż dnia 27 czerwca 2011r (poniedziałek) o godz. 13.00 w restauracji Malaga przy ul. Konopnickiej 2 w Koźminku odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pt. „Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie 1.06.2010-30.06.2011r z udziałem członków Rady ds. Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy     i Dni” oraz przedstawicielami organizacji biorących udział w Inkubatorze Ekonomii Społecznej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o zgłoszenie swojej obecności na spotkaniu (e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie:, 627637068, 609934704, do dnia 22.06.2011r.

 

PROGRAM KONFERENCJI

27 CZERWCA 2011r

Koźminek

Konferencja podsumowująca realizację projektu

pt. „Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

w okresie 1.06.2010-30.06.2011r

Poniedziałek, 27 czerwca 2011r:

13.00 – 13.10

Powitanie uczestników konferencji oraz przedstawienie zebranym programu spotkania  - Prezes Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

 

13.10 – 13.50

Podsumowanie realizacji projektu pt. „Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich” realizowanego w ramach PO FIO w okresie 1.06.2010-30.06.2011r.  – pracownicy biura Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

 

13.50 – 14.30

Przedstawienie sprawozdań z realizacji inicjatywy lokalnej organizacji objętych Inkubatorem Ekonomii Społecznej:

1)     GOS „Zieloni”

2)     Stowarzyszenie „Kamyczek”

3)     OSP Bogdanów

4)     OSP Stobno

5)     KGW Godziesze Wielkie

14.30 – 15.00

Dyskusja, podsumowanie konferencji (przedstawiciele organizacji objętych Inkubatorem, członkowie Rady ds. Ekonomii Społecznej, zaproszeni goście)

 

 

 

SPOTKANIE SZKOLENIOWE

Informujemy, iż 11 maja 2011 roku, tj. środa,o godz. 12.00 w Urzędzie gminy Koźminek (sala nr.14) odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla członków Rady ds. Ekonomii Społecznej.

II ETAP FIO - WYKAZ ORGANIZACJI

WYKAZ  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,

KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO II ETAPU  REALIZACJI PROJEKTU PO FIO

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA NA TERENACH WIEJSKICH”.

Spośród 7 gmin z terenu działania LGD7, w których odbyły się spotkania szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych z zakresu: „Przedsiębiorczość społeczna- jak budować kapitał społeczny i ekonomiczny gminy w oparciu o walory kulturowe, tradycję i historię”, do biura Stowarzyszenia wpłynęło 10 ankiet rekrutacyjnych do drugiego etapu PO FIO. Przesłane ankiety zgłoszeniowe obejmowały m.in. szczegółowe uzasadnienie oraz opis pomysłu na rozwój działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej w organizacji.

Wykaz wszystkich ankiet, które wpłynęły do biura Stowarzyszenia LGD7:

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Żernikach (gmina Blizanów)

2. Stowarzyszenie „Kamyczek” (gmina Ceków -Kolonia)

3. Koło Gospodyń Wiejskich Bogdanów (gmina Koźminek)

4. Sołectwo „Sołwita” (gmina Żelazków)

5. Stowarzyszenie GOS „Zieloni” Koźminek

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdanowie (gmina Koźminek)

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich

8. OSP Kokanin (gmina Żelazków)

9. OSP Koźminek

10. Kurkowe Bractwo Strzeleckie (gmina Sieroszewice)

Organizacje, które zakwalifikowały się do dalszego etapu Projektu PO FIO:

1. Stowarzyszenie GOS „Zieloni” Koźminek

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich

3. Koło Gospodyń Wiejskich Bogdanów; OSP Bogdanów (gmina Koźminek)

4. Stowarzyszenie „Kamyczek” (gmina Ceków -Kolonia)

5. Sołectwo „Sołwita” (gmina Żelazków)

Kryteriami wyboru oferty było m.in. oparcie koncepcji działalności ekonomicznej w organizacji – opisany przez daną organizację w ankiecie rekrutacyjnej. Wyboru  organizacji dokonała Komisja powołana przez Zarząd LGD7

 

 

WIZYTA STUDYJNA DO MIEJSCOWOŚCI BAŁTÓW

W ramach realizacji Programu Operacyjnego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich , w dniach 4-5 listopada 2010 roku odbyła się wizyta studyjna do wybranej gminy w Polsce, która wdraża model ES, do miejscowości Bałtów w województwie świętokrzyskim. Jest to wieś, gdzie mieszkańcy jeszcze kilka lat temu mieli zarośniętą rzekę, biedę i bezrobocie. Dziś bezrobocie jest minimalne, co roku przyjeżdża tu 200 tysięcy turystów. Zapaleńcom z Bałtowa udało się umiejętnie połączyć działania społeczne z ekonomicznymi.

Wizyta zaplanowana została dla organizacji pozarządowych objętych inkubatorem oraz dla członków Rady ds. ekonomii społecznej. Głównym celem wizyty było zainspirowanie przedstawicieli organizacji do podjęcia działań ekonomicznych w swoich organizacjach.

W programie wizyty studyjnej było między innymi:

-  zwiedzanie JuraParku w Bałtowie oraz zwierzyńca,

-  przejażdżka kolejką po Bałtowie,

-  wizyta w Przedsiębiorstwie Społecznym Allozaur Sp. z o.o. oraz udział w seminarium - "Rozwój społeczno

gospodarczy Bałtowa w oparciu o idee ekonomii społecznej oraz partnerstwa trójsektorowego".


SPOTKANIA SZKOLENIOWE- PO FIO

 

W dniach 30. 08 – 22. 09. 2010 r. w siedmiu gminach z terenu działania LGD7, tj. w gminie: Godziesze Wielkie, Opatówek, Koźminek, Ceków-Kolonia, Blizanów, Sieroszewice oraz Żelazków odbyły się spotkania szkoleniowe realizowane przez Stowarzyszenie  „LGD7 –Kraina Nocy i Dni”.

Szkolenia odbyły się w ramach realizacji Programu Operacyjnego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Priorytet 4 Rozwój przedsiębiorczości społecznej, na realizację zadania: „Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich, w formie wspierania wykonania zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkania  dotyczyły zagadnienia:„Przedsiębiorczość społeczna- jak budować kapitał społeczny i ekonomiczny gminy w oparciu o walory kulturowe, tradycję i historię”. Zakres tematyczny szkoleń obejmował:

- Wprowadzenie do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

- Założenia projektu „Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich” finansowanego przez FIO

- Przykłady dobrych praktyk z Polski w zakresie: produktu lokalnego , produktu turystycznego , wsie tematyczne , aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem –spółdzielnie socjalne .

- Dlaczego i po co NGO mają podejmować  aktywność ekonomiczną

- Działalność odpłatna  pożytku publicznego stowarzyszeń i fundacji.